Características da Sociedade da Información

Características da Sociedade da Información
Por Irene López Crespo