Uso da tecnoloxía nas aulas

Uso da tecnoloxía nas aulas
Por Begoña

As TIC son unha ferramenta de gran potencial na educación, sen embargo requirese compromiso por parte dos docentes cara o aprendizaxe e uso axeitado delas, non solo para aproveitar estas valiosas ferramentas, senón para capturar e manter a motivación dos seus alumnos.

Son moitas as facilidades que nos brindan as TIC, o reto está en buscar a forma de enfocalas axeitadamente, e que non se queden nunha mera utopía como podemos ver na imaxe.