Competencia Dixital

Competencia Dixital
Por Begoña

A Competencia Dixital implica ser unha persoa autónoma, eficaz, responsable, crítica e reflexiva ao seleccionar, tratar e empregar a información e as súas fontes, así como as distintas ferramentas tecnolóxicas.