Mapa de Internet (CONECTIVISMO)

Mapa de Internet (CONECTIVISMO)
Por Begoña

Neste mapa podemos ver os puntos con conexión a Internet a nivel europeo. As zonas representadas por puntos indican os lugares con conexión, mentres que nos espazos vacíos ou en branco a conexión e nula.