Brecha Dixital

Brecha Dixital
Por Begoña

O concepto de Brecha dixital fai referencia a diferenza socioeconómica entre aquelas comunidades que teñen accesibilidade a Internet y aquelas que non.