Tarefa 1: Coñecementos previos

Este arquivo é a realización da Tarefa 1 por parte do grupo composto por Rubén Estévez Caride, Samuel Conde Rodríguez, Sofía Méndez Lagoa e Héctor Fernández Quintela.