8 Competencias Básicas

NO ano 2006, emítese a  Recomendación do Parlamento Europeo e do Consello sobre as competencias clave para a aprendizaxe permanente.