Marta Vázquez Torre

A nivel profesional considérome unha persoa traballadora, tenaz e entusiasta, este último adxectivo esixe o requisito de que se brinden as circunstancias necesarias para espertar o meu interese e motivación.

Identidad del asesor

La identidad del asesor entendida como un proceso de construcción-reconstrucción, como un proceso dinámico y sujeta a numerosos cambios.