Asesoramento curricular a centros e profesores

Asesoramento curricular a centros e profesores

Asesoramento curricular a centros e profesores

Tarea 1. Una visión de conjunto

Tarea 1. Una visión de conjunto
Por Lourdes Montero

Boa tarde: Por fin puiden rematar a tarefa de elaboración de un documento co conxunto das intervencións de todos os grupos sobre a actividade do Bloque I titulada: Que entendemos por asesorar. Un punto de partida moi interesante para continuar o noso percorrido polos vieiros de este apasionante mundo do asesoramento en educación .

Saúdos afectuosos

Lourdes