Nuria Couto

Considero que son unha persoa empática, solidaria e amable.

Barreiras para o aprendizaxe e a participación.