Alberto Martínez Antelo

Son emprendedor, inquieto, activo e non me gusta dedicarme exclusivamente a unha cousa, se non que quero facer de todo.

Futuro da educación?

Vendo o panorama actual nas aulas non me extrañaría que no futuro nos atopemos con isto como profesionais.