Entre a realidade e o desexo. Unha visión do asesoramento.

Neste arquivo pretendo realizar unha síntese daquelas ideas que recolle o texto de lectura obrigatoria:

-Montero, L. y Sanz, Mª. D. (2008). Entre la realidad y el deseo. Una visión del asesoramiento. Profesorado. Revista de Curriculum y Formación del Profesorado, 12.

Despois da lectura deste texto puiden observar que este recolle de forma xeral todas aquelas ideas que fomos traballando día a día na aula. Polo tanto, pódese dicir que neste arquivo recollo un breve resumo do visto ata o momento baseandome nas ideas desenvolvidas no artigo traballado.