Todos para un, e un para todos.

Esta imaxe simboliza perfectamente a definición da cultura profesional e escolar do centro no que realicei o meu Prácticum.

Comentarios

  • María Gómez Rodríguez

    Hola Silvia a verdade e que de ser moi significativo ter a posibilidade de realizar o practicum nun centro no que prime a cultura colaborativa. Porque o certo é que esta forma de traballo conxunto e colaborador e o que axuda a que os centros pouco a pouco sexan capaces de melloras os seus procesos de ensino aprendizaxe, e a través diso mellorar a calidade educativa de cada centro.