RELACIÓNS FAMILIA-ESCOLA. RAZÓNS E ESTRATEXIAS

Por todos é coñecida a importancia da relación familia escola, pero parece ser que nos últimos tempos estas están bastante deterioradas, sendo en casos inexistentes ou de carácter conflitivo. Por iso é importante reflexionar sobre as principais razóns que fundamentan a necesidade destas relacións e as estratexias que se poden seguir para mellorar as mesmas. Estes temas son tratados no documento adxunto.