LOMCE. CAMBIOS MÁIS SALIENTABLES NO SISTEMA EDUCATIVO

Tras a lectura do anteproxecto da LOMCE e visitar páxinas nas que se analiza o mesmo, como a de www.cig-ensino.com, adxunto un documento no que se recollen os principais cambios que plantea a LOMCE no sistema educativo.