O TRABALLO DO ASESORAMENTO

O TRABALLO DO ASESORAMENTO
Por Lidia Antelo Pérez

Exercer o traballo de asesoramento semella unha práctica un tanto controvertida en función da situación e da persoa destinataria do mesmo. Por iso neste documento recollo algunhas ideas sobre a profesión da que estamos a ser formados.