CAFI, Centro Autonómico de Formación e Innovación.

Neste archivo fago unha breve descripción do CAFI, o Centro Autonómico de Formación e Innovación de Galicia. Dende este centro préstase formación permanente o profesorado de niveis non universitarios para intentar mellorar a calidade da ensinanza.

Intentarei facer máis aproximacións a este centro en proximos archivos e entradas no meu blog.

Cristina Guimarey Nande