Formación e desenvolvemento profesional do profesorado

Formación e desenvolvemento profesional do profesorado

Formación e desenvolvemento profesional do profesorado

Formación e Desenvolvemento Profesional do Profesorado

Sesións do 26 e 27 de Novembro de 2012.

Recollida das ideas fundamentais destas dúas sesións teóricas sobre a Formación e o Desevolvemento Profesional do Profesorado.