PLAN ANUAL DE FORMACIÓN DO PROFESORADO

Presento aquí un archivo no cal fago unha breve descripción do Plan Anual de Formación do Profesorado no curso 2012-2013, xunto cunha reflexión e valoración sobre a importancia do mesmo así como da formación permanente.