CAFI: CENTRO AUTONÓMICO DE FORMACIÓN E INNOVACIÓN

Presento aquí un breve comentario sobre un novo concepto traballado ó longo de varias de sesións e que espertou o meu interese, pois non ata o dagora era algo descoñecido para min. 

CAFI: Definición e principais funcións