A importancia de desenvolver a intelixencia emonional no profesorado.

A importancia de desenvolver a intelixencia emonional no profesorado.
Por Raquel Ferreiro Mareque

     Este artigo destaca a necesidade e a importancia de desenvolver  habilidades de intelixencia emocional no profesorado por dúas razóns fundamentais: a primeira, porque as aulas son o modelo de aprendizaxe socio-emocional adulto de maior impacto para o alumnado; e a segunda, porque a investigación está demostrando que uns axeitados niveis de intelixencia emocional axudan a afrontar con maior éxito os contratempos cotiáns e o estres laboral ao que están sometidos os profesores no contexto educativo.