Marta Vázquez Torre

A nivel profesional considérome unha persoa traballadora, tenaz e entusiasta, este último adxectivo esixe o requisito de que se brinden as circunstancias necesarias para espertar o meu interese e motivación.

El papel de la motivación

El papel de la motivación
Por Marta Vázquez Torre

La motivación como fruto de las relaciones interpersonales positivas y conjuntamente construidas.