A formación docente na sociedade do coñecemento e a información: avances e temas pendentes

Este arquivo é moi interesante para completar a información que din no meu anterior blog, xa que fai fincapé en aspectos sociais do tema.