Marta Vázquez Torre

A nivel profesional considérome unha persoa traballadora, tenaz e entusiasta, este último adxectivo esixe o requisito de que se brinden as circunstancias necesarias para espertar o meu interese e motivación.

La comunicación

La comunicación
Por Marta Vázquez Torre

Imagen que concluye la página 3 del portafolios.