Marta Vázquez Torre

A nivel profesional considérome unha persoa traballadora, tenaz e entusiasta, este último adxectivo esixe o requisito de que se brinden as circunstancias necesarias para espertar o meu interese e motivación.

¡Y por fin me dan la rosa!

¡Y por fin me dan la rosa!
Por Marta Vázquez Torre

Despedida de la última página del portafolios.