Reflexión sobre o Bullying ou Acoso Escolar

A continuación, imos expoñer unha reflexión grupal e individual sobre o acoso escolar, un tema que consideramos de especial trascendencia e que nos suscitou un gran interese  a raíz da última sesión de clase na que traballamos arredor deste tema.