Factores ambientais que favorecen a resiliencia

Nesta imaxe podemos observar, de xeito moi gráfico, os factores ambientais que inflúen no desenvolvemento de personalidades resilientes, así como a súa orde e índice de influencia sobre os suxeitos