Imaxe formación do profesorado

Imaxe formación do profesorado
Por ...

Imaxe que acompañará no portafolios á sección de formación do profesorado.

Extraída de: http://www.xarxatic.com/la-formacion-permanente-del-profesorado-un-error-de-diseno/