Formación do profesorado nas TIC - Proxecto Abalar

No presente archivo achegovos información sobre a formación que precisa recibir o profesorado para facer fornte as TIC, en especial cnetrándome en como recibe esta foramción o profesorado que forma parte do Proxecto Abalar.

image