Lei Orgánica de Mellora da Calidade Educativa (LOMCE)

Lei Orgánica de Mellora da Calidade Educativa (LOMCE)
Por Ana

O grupo MABETAL, realizou unha comparación entre a LOMCE e a lei anterior, destacando os puntos clave máis importantes da nova reforma educativa.