ESTUDO DE CASO DO PLAN ANUAL DE FORMACIÓN DO PROFESORADO 2012-2013 DA CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DA XUNTA DE GALICIA.

ESTUDO DE CASO DO PLAN ANUAL DE FORMACIÓN DO PROFESORADO 2012-2013 DA CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DA XUNTA DE GALICIA.
Por Adrián Fernández