Raquel Souto López

Soy una persona que actualmente se está formando para llegar a ser una futura psicopedagoga y que con anterioridad estuvo en la titulación de Educación Infantil puesto que me gustaría dedicarme al ámbito de la educación.

Asesorar

A través desta imaxe pódese amosar a acción de asesorar e a importancia da colaboración e cooperación ó longo do asesoramento. Por outra parte tamén pode facerse mención ós catro ámbitos nos que se pode desenvolver o asesoramento (formación permanente do profesorado, inspección educativa, orientación escolar e innovación educativa), tal e como se explicou nunha entrada anterior ó portafolios.