Berta Varela Garcia

Son a típica rapaza inconformista, loitadora, positiva, esixente e traballadora, pero o adxectivo que me define por excelencia é o de aventureira, adoro os retos, os desafíos, os perigos...e sobre todo adoro a vitoria unha vez conseguidos.

¿Inflúe a tecnoloxía na nosa personalidade?

Interesante documento sobre a personalidade que posuímos debida en parte á tecnoloxía (comentado no blog).