Libro de texto

Libro de texto
Por Miriam Seijo

No primeiro cuatrimestre tivemos una materia que se chamaba Diseño e avaliación de materiais didácticos, e como na clase do luns pasado debatiron entre o libro de texto as principais características, desvantaxas, vantaxes, etc, considero que debo de subir este documento onde falo sobre o libro de texto os seguintes aspectos en referencia ao libro de Martinez Bonafé, J. “Politicas del libro de texto escolar”(2002): o libro como estratexia discursiva, o libro como tecnoloxía, os libros de texto, saber e traballo docente, a economía do libro de texto e por último acerca das alternativas e posibilidades ao libro de texto.