O treito entre a teoría e a praxe

O treito entre a teoría e a praxe
Por Laura Díaz Barrero