Integrismo bibliográfico (Keep it real! :D )

Algunhas actitudes anti-ebook semellan ter a mesma racionalidade.