13 claves da alfabetización dixital

Imaxe sobre a que se desenvolve un análise dos puntos clave no proceso de alfabetización da sociedade da información.