Claves de la alfabetización digital

Documento no que se recollen as conclusións das I Xornadas sobre Alfabetización Dixital levadas a cabo no ano 2006.