A materia acabouse, pero quédanos un longo camiño no mundo da tecnoloxía!!!!

A materia acabouse, pero quédanos un longo camiño no mundo da tecnoloxía!!!!
Por Estefania Lopez Penin