Nuria Couto

Considero que son unha persoa empática, solidaria e amable.

Burnout no profesorado