Mª Dolores Alfonso Espiño

Son unha persoa paciente, positiva, traballadora, amiga dos meus amigos e reflexiva ( ás veces demasiado, e eso tampouco soe ser bo)

LA ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA ANTE LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA EN LA ADOLESCENCIA

Presento un documento que trata sobre os trastornos alimentarios na adolescencia. Non é este un tema de interese para o orientador/ asesor dun centro de secundaria?