Nuria Couto

Considero que son unha persoa empática, solidaria e amable.

Reflexión crítica.pdf

Reflexión crítica.pdf
Por Nuria Couto