Mónica Vanesa Rodríguez Hermida

Estudiante de 5º de psicopedagogía, cursé magisterio en lengua extranjera: inglés

Informe-sintesis Modelos.pdf

Informe-sintesis Modelos.pdf

Este informe foi feito por: Andrade Arias, Lucía; Barrientos Canay, Cristina; Lado Martínez, Violeta;  Rey Viaño, Cristina; Rodríguez Hermida, Mónica Vanesa para a asignatura de Modelos de Orientación e Intervención Psicopedagóxica cursada o ano pasado. Súboo como archivos xa que falo del nunha entrada do blog onde tuvemos que comentar os coñecementos previos sobre o asesoramento.