¿De onde vimos? ¿Que sabemos do ASESORAMENTO por outras materias?

¿De onde vimos? ¿Que sabemos do ASESORAMENTO por outras materias?
Por Lucía Pérez Martínez

Comentario a modo de resumo do que vimos sobre o asesoramento noutras materias. ¿Cales son as nosas ideas previas ao respecto?