CONCEPTOS PREVIOS A ESTA MATERIA

Neste archivo, trato unha das tarefas encomendadas pola profesora; na cal tiñamos que revisar aqueles contidos que demos noutras materias en cuarto de psicopedagoxía e que tiveran certa relación con esta nova materia.