UN PRIMEIRO ACHEGAMENTO Á MATERIA

UN PRIMEIRO ACHEGAMENTO Á MATERIA
Por Elodie Diéguez Peón

Aquí vos deixo un documento no cal recollo os meus coñecementos previos á materia, actividade encomendada pola profesora Lourdes Montero.