Ana Castro Liñares

Maestra de educación primaria,cursando actualmente 5º curso de la licenciatura de Psicopedagogía.

Tarefa 0:ideas previas do asesoramento.

Tarefa 0:ideas previas do asesoramento.
Por Ana Castro Liñares

Con esta práctica fago un breve recorrido polas materias do 4º curso de Psicopedagoxía na que se abordaron  de maneira explícita ou implícita o concepto de asesoramento.