Mónica Boullón

Alumna de quinto de psicopedagoxía, con anterior formación en mestre de especialidade primaria.

De onde vimos?

De onde vimos?
Por Mónica Boullón

O seguinte arquivo fai referencia a aquelas sinaturas nas que abordamos o termo asesoramento a modo de breve resumo. A través do cal pretendo reflexar os meus coñecementos previos acerca do mesmo adquiridos tanto ó longo de maxisterio como no primeiro curso de psicopedagoxía.

Non puiden presentar antes o arquivo pois non podía acceder os apuntes da carreira de maxisterio, os cales me parecia interesante facer mención, xa que dun modo moi superficial xa comezamos a estar en conctacto o concepto:asesorar