Asesoramento curricular a centros e profesores

Asesoramento curricular a centros e profesores

Asesoramento curricular a centros e profesores

Recollida Información actividad 1

Recollida Información actividad 1
Por Lourdes Montero

Hola a todos, en el archivo adjunto disponeis del trabajo elaborado con la información producida por los grupos en respuesta a las cuestiones dela tarea 1 que ha ocupado nuestras primeras sesiones de clase. La reproduzco aquí:

Tarefa 1

O traballo a desenvolver no Bloque temático I estará orientado a posibilitar a construcción dun papel como asesoras e asesores que, confiemos, poda ser desempeñado no futuro como profesionais da psicopedagoxía.

Tratar de delimitar as características do papel e as tarefas profesionais de futuros asesores non é asunto doado. Para levarlo a cabo pode ser interesante identificar situacións do mundo real -ou virtual- nas que se está a representar un papel como asesores. Tendo isto en conta:

 1) Identificar escenarios nos que se desenvolvan tarefas de asesoramento (cantos máis diversificados mellor).

 2) Que fai un asesor ou asesora? Describir as tarefas desenvolvidas.

 3) Que entende por asesorar o grupo de traballo? Elaborar unha definición

 4) Pode falarse da profesión de asesor/a? Que formación se necesita?

 5) Indagar e contrastar noutras fontes de información para alimentar, enriquecer e fundamentar os nosos puntos de partida.

 Levar ao e-portafolios o traballo realizado!!!

Saludos

Lourdes