Mónica Boullón

Alumna de quinto de psicopedagoxía, con anterior formación en mestre de especialidade primaria.

Reflexión personal acerca de la relación de asesor-asesorado

Reflexión personal acerca de la relación de asesor-asesorado
Por Mónica Boullón